ETAPA 10. HERBESET – CASTELL DE CABRES 8,5 km

El barranc de la Mina

Patrimoni natural

Les terres dels Ports acullen una important quantitat d’espècies o comunitats de plantes de gran valor botànic; tant per la seua exclusivitat com pel seu grau de protecció. El Barranc de la Mina és una microreserva (19,96 ha), amb presència de til·lers, aurons, avellaners, etc.

Barranc de la Mina (Herbeset)

Aquest barranc acull una Microreserva de 19,96 hectàrees (Ordre d’11 de març de 2008. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda). Tota la zona alberga magnífics paratges, amb racons impressionats i una bona quantitat de grèvols que creixen sota els pins.

El barranc, a més d’arreplegar les aigües de la serra de les Canals i canalitzar-les, serveix com a línia administrativa entre les poblacions d’Herbeset i Castell de Cabres.

Continuant 4 quilòmetres per la pista costera amunt s’arriba fins a les ruïnes de la mina de carbó de Castell de Cabres, que va ser explotada des de 1860 fins a l’any 1957.

Prigó de Sant Roc (Castell de Cabres)

Es tracta d’un peiró de pedra amb un taulell de la imatge de Sant Roc, en forma de petita capelleta. El conjunt està rematat amb una creu. En moltes localitats de l’interior de la província de Castelló, com és el cas de Castell de Cabres, el peiró rep el nom de prigó. Molt a prop d’aquest punt hi ha un altre prigó dedicat a Sant Llorenç.

El prigó de Sant Roc es troba localitzat en el camí d’assegador de Castell de Cabres o també conegut com Camí dels Carrerons. La comarca dels Ports compta amb molts antics camins que unien, tradicionalment, les localitats, com és el cas d’aquest assagador, que connectava Castell de Cabres amb Herbeset i Morella.

Telèfons

Ajuntament de Morella:   964 160 034

Ajuntament de Castell de Cabres 977 729 015

Morella – Oficina d’informació turística 964 173 032

Emergències:  112